ΣΚΟΠΟΣ ΠΜΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΜΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΘ

ΗΓΕΣΙΑ

ΗΓΕΣΙΑ

Το θέμα της ηγεσίας συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στο χώρο της υγείας. Το αντίστοιχο μάθημα του Π.Μ.Σ. ΝΟΣ. Μ.Ε.Θ. επιχειρεί μια δομημένη και πρακτική προσέγγιση σε θέματα ηγεσίας και στοχεύει τη λειτουργία και τη συμπεριφορά στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων που εμπλέκονται στην ορθή ιατρική πρακτική.

Περισσότερα...
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η λειτουργία της ΜΕΘ βασίζεται στην αρμονική συνεργασία μίας διεπιστημονικής ομάδας ατόμων (ιατρών, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, εργολογοθεραπευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας). Τα μέλη της ομάδας αυτής θα πρέπει, δουλεύοντας σε ένα περιβάλλον έντονου στρες, να έχουν διαμορφώσει εποικοδομητικούς τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ τους.

Περισσότερα...
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το πεδίο αυτό αναφέρεται τόσο στα ζητήματα λειτουργίας και συμπεριφοράς στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων όσο και του σημαντικού ζητήματος της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου σε μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διαθέτει μία ΜΕΘ, η διασφάλιση της ποιότητας του ιατρικού έργου αποτελούν βασικούς άξονες που διέπουν τα μαθήματα μας.

Περισσότερα...
audience-auditorium-chairs-356065.jpg

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ

 

Η υλικοτεχνική υποδομή του ΠΜΣ καλύπτεται από το Τμήμα Ιατρικής και της Α΄ ΜΕΘ και της ΜΕΘ Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Το Τμήμα της Ιατρικής σε ημερομηνία που ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος, προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την Σ.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το σύνολο των διδάκτρων του Π.Μ.Σ. για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ κατά την αρχική εγγραφή στο Π.Μ.Σ., και η δεύτερη πριν από την έναρξη του 2ου εξαμήνου.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Search